Línies de Treball

El nostre Model d’atenció comunitària es fonamenta en una concepció integral de la Salut Mental que, a més de donar assistència a les persones amb problemes de salut mental per aconseguir la seva màxima recuperació, pretén la seva rehabilitació i la seva integració social; i també inclou la prevenció i la promoció de la Salut Mental en l’àmbit comunitari.

Els nostres professionals es coordinen estretament amb tots els serveis de la xarxa de Salut Mental i drogues, xarxa sanitària i de serveis socials.

Per a desenvolupar la nostra tasca comptem amb diversos PROGRAMES: assistencials, de continuïtat assistencial i comunitaris.

Programes assistencials:

Per atendre les demandes i problemes de Salut Mental i poder donar una atenció personalitzada segons les necessitats específiques de cada cas.

  • Programa seguiment psiquiàtric
  • Programa Psicoteràpia Programa de Joves
  • Programa Psicoteràpia Breu
  • Programa TMS (Trastorn Mental Sever)
  • Codi Risc de Suïcidi
  • Suport a Pacients i Familiars
  • Programa d’Atenció Domiciliària Intensiva (PADI)
  • Pla de Serveis Individualitzats (PSI)

Programes de continuïtat assistencial:

Per tal de garantir la continuïtat entre diferents serveis assistencials de Salut Mental que tenen relació amb els dos CSMA Nou Barris Nord i Sud.

Programes comunitaris:

Per tal d’augmentar la sensibilització de la ciutadania envers la Salut Mental, els professionals dels CSMA participen amb diferents plataformes i entitats de Nou Barris.

comparteix amb nosaltres

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

LA FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

  • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.