Programa Seguiment Psiquiàtric

Es tracta del programa bàsic d’atenció pública psiquiàtrica a les persones amb problemes de salut mental que realitzem des dels nostres 2 Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA Nord i CSMA Sud).

D’acord amb el conveni amb el Servei Català de la Salut, oferim assistència ambulatòria i especialitzada en Salut Mental a la població de Nou Barris a partir de 18 anys, a més de les funcions de prevenció i promoció de la salut.

El nostre equip

L’equip de seguiment psiquiàtric està format per 10 psiquiatres (5 al CSMA Nord i 5 al CSMA Sud). Cada psiquiatre és referent d’una Àrea Bàsica de Salut, excepte els psiquiatres del programa de Joves, de cada centre, que atenen la població de joves de 18 a 28 anys corresponent, és a dir, del CSMA Nord o del CSMA Sud.

La via d’entrada de les persones amb problemes de salut mental és múltiple, principalment derivades des de les Àrees Bàsiques de Salut, però també des d’Urgències o post-altes després d’un ingrés hospitalari.

El nostre compromís

L’atenció psiquiàtrica especialitzada comença amb el procés diagnòstic, realitzat pel psiquiatre referent, que pot requerir proves diagnòstiques i/o tests, i si cal, una avaluació de la situació psicosocial.

Es defineix l’estratègia terapèutica que millor es consideri segons les característiques del pacient. En els casos en que en el procés diagnòstic intervenen diferents professionals (psicologia, treball social…) les decisions són compartides, tenint en compte tots els condicionants que afecten al pacient.

Es realitzen les intervencions terapèutiques necessàries per millorar la situació clínica, com ara el tractament farmacològic, la derivació a psicoteràpia o incloure en programes específics com el Programa TMS; també es contempla la possibilitat d’una intervenció de parella o en alguns casos familiar.

L’objectiu del Programa de Seguiment Psiquiàtric consisteix en procurar l’alleujament simptomàtic del sofriment del pacient fins la seva màxima recuperació, però a més gràcies a la coordinació amb serveis de rehabilitació volem anar més enllà per aconseguir millorar la seva autonomia personal en un projecte de vida i aconseguir la màxima inserció social.

Els objectius de millora clínica i d’alleujament del sofriment psíquic, no es poden separar de la creació d’un bon vincle terapèutic amb el psiquiatre referent, a fi de garantir la continuïtat del tractament.

comparteix amb nosaltres

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

LA FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

  • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.