Programes de Continuïtat Assistencial

Tenen com a finalitat garantir la continuïtat entre diferents serveis assistencials de Salut Mental que tenen relació amb els dos CSMA Nou Barris Nord i Sud.

Els actuals programes de continuïtat assistencial que oferim són els següents:

Programa de Suport a la Primària

Desplaçament setmanal de psiquiatres dels CSMA a les seves EAPS corresponents, per:

 • Augmentar capacitat detecció de problemes de Salut Mental.
 • Augmentar la capacitat d’abordatge assistencial.
 • Fer tractaments articulats, sobretot amb pacients TMS.
 • Millorar la prescripció farmacològica.

Programa continuïtat urgències psiquiàtriques

Desplaçament setmanal de 2 infermer/es del CSMA a la unitat d’Urgències de referencia per:

 • Millorar vinculació amb el CSMA.
 • Disminuir reingressos.
 • Redissenyar tractaments.

Programa de continuïtat amb el CSMIJ

Reunions periòdiques conjuntes entre de l’equip el Centre de Salut Mental Infanto Juvenil CSMIJ i l’equip del Programa de Joves dels 2 CSMA per:

 • Garantir la vinculació dels pacients derivats del CSMIJ quan arriben als 18 anys.
 • Avaluar necessitats de tractament (per exemple Programa TMS, PSI, PADI...) i consensuar objectius terapèutics.
 • Quan és necessari, fer visites conjuntes del pacient amb el seu referent del CSMIJ i el nou referent del Programa de Joves del CSMA que l’atendrà.

Programa de continuïtat aguts

Desplaçament setmanal de 2 infermer/es del CSMA a la Unitat d’Aguts de referencia per reunir-se amb els professionals i visitar els usuaris hospitalitzats per:

 • Afavorir la experiència del pacient de continuïtat.
 • Assegurar la continuïtat assistencial.
 • Acordar plans terapèutics compartits.

Programa de continuïtat Salut Mental i drogues

Accions per evitar desvinculació del CSMA i disminuir reingressos es realitzen:

 • Reunió mensual de circuit.
 • Recordatori des d’Administració als usuaris de la visita programada a un altre unitat.
 • Post-altes en 48 hores i a la setmana si l’usuari no acut.

Programa de continuïtat serveis socials, EAIA

Reunions trimestrals de les treballadores socials amb els 5 centres de serveis socials per tractar casos greus amb famílies multi problemàtiques o situacions socials d’exclusió social per:

 • Consensuar objectius dins d’un pla integral.
 • Coordinació de casos.
 • Articulació de tractaments.

Programa de continuïtat de Rehabilitació, Club Pi I Molist - Rehabilitació Joves Joia

Consensuar pla integral d’usuaris i disminuir descompensacions mitjançant:

 • Reunions mensuals infermeria, treball social CSMA SUD
 • Reunió anual amb tot el personal CSMA.

Programa d'inserció laboral

Reunions mensuals amb tot l’equip assistencial dels 2 CSMA amb insertors laborals per a integrar la inserció laboral amb un pla integral de tractament del CSMA.

Programa de Suport Residències / Pisos

Reunions trimestrals de coordinació de psiquiatra i d’infermeria, CSMA amb personal Residència, per:

 • Consensuar pla d’actuació individual de cada usuari.
 • Atenció a la situació de descompensació i suport als professionals en el maneig dels usuaris.

Programa de continuïtat amb Mossos d’Esquadra

Articulació dels 6 infermers del PTMS i dels 4 PSI amb el referent comunitari dels Mossos per protegir la seguretat de l’usuari TMS.

comparteix amb nosaltres

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

LA FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

 • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.