Programa Psicoteràpia Breu

El PROGRAMA DE PSICOTERÀPIA BREU està orientat al tractament psicoterapèutic ràpid i breu de pacients entre 28 i 60 anys ambdós inclosos.

psicoterapia breu

La experiència clínica demostra que amb el mètode de psicoteràpia breu és possible obtenir efectes terapèutics altament beneficiosos i perdurables. Aquests no solament es redueixen a pacients que la seva psicopatologia es lleu i els seus símptomes recents.

Entre els resultats favorables que es registren, podem mencionar :

 1. Alleujament o supressió simptomàtica.
 2. Canvis en relació amb pertorbacions pròpies de la situació/problema (superació d'inhibicions, desenvolupament més adequat, adquisició o recuperació d’una capacitat resolutiva).
 3. Adquisició de consciència de malaltia psíquica.
 4. Modificacions a la estructura de la seva personalitat.
 5. Altres modificacions favorables (referents a dificultats en diverses àrees de la vida del subjecte).

Per a l'estabilitat d’aquests canvis , es a dir, els temps en els quals els canvis es mantenen és evident la importància de dos mecanismes, el insight i la elaboració,

L'insight permet una consciència de malaltia o disfunció amb tot el que implica, sempre que les condicions psíquiques del pacient ho permetin.

Dins de la limitació del nostre enquadrament ens apropem a un autoconeixement limitat que amb freqüència va dirigit cap a la relació del subjecte amb els objectes externs de la vida.

Tant l’insight com la elaboració són en bona mesura estimulats, facilitats i agilitzats mitjançant el paper actiu del terapeuta.

Partint dels recursos del pacient, entrem a la estimulació de les capacitats autònomes del pacient, assenyalant en aquest els rendiments joics.

Objectius específics de l’any en curs

Oferir tractament psicoterapèutic a las persones que estan passant per alguna dificultat per trobar eines i estratègies, conèixer els seus recursos a nivell personal per fer front i així aconseguir un millor benestar i qualitat de vida.

Es treballa qualsevol problemàtica que pugui sorgir en el transcurs de la vida de les persones:

 • Trastorns emocionals: canvis d’ànim, tristesa, depressió, ansietat, sentiments de solitud
 • Crisis existencials.
 • Problemes amb la parella, a la família i en el treball.
 • Dificultats en el vincle social, violència i agressivitat reactiva a problemes vitals.
 • Dols i pèrdues afectives.
 • Trastorns psicosomàtics, trastorn del son, símptomes del cos.
 • Qualsevol situació que provoqui malestar, angoixa, por o sofriment.

 

comparteix amb nosaltres

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

LA FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

 • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.