Missió, Visió i Valors

missioSom un servei d’assistència primària especialitzat en Salut Mental i integrat a la xarxa pública de salut del Servei Català de la Salut. Atén de forma sectoritzada la població del districte 8 de Barcelona (Nou Barris) que presenta o pot presentar problemàtica psicològica i psiquiàtrica.

Missió

 • Treballar pel desenvolupament d’un model públic propi d’atenció a la Salut Mental i promoure el creixement de la nostra entitat dins la Xarxa de Salut Mental comunitària.
 • Construir un espai de reflexió i elaboració de propostes, participant activament en la formulació i realització de noves orientacions assistencials en el marc d’un servei sanitari públic.
 • Posar l’èmfasi del nostre “Model Nou Barris” en els aspectes bio-psico-socials, en la continuïtat assistencial, en la pluridisciplinarietat i en la territorialitat de la Salut Mental, dirigint la nostra tasca a desenvolupar un sistema sanitari i social que permeti la inserció social de les persones amb trastorns de Salut Mental.
 • Comptar amb professionals experts en el camp de la Salut Mental i altament especialitzats, implicats en la innovació i el treball en xarxa amb els diferents agents socials.
 • Procurar la qualitat i la recerca de la millora contínua.
 • Assegurar que tots els nostres professionals tenen una atenció ètica i humanista així com una visió global de la persona, la família i la comunitat.

Visió

La nostra visió de futur es basa en donar a conèixer les capacitats de les persones afectades per trastorns de Salut Mental, i aconseguir la total normalització en els processos d’inserció social i laboral en Salut Mental. Per aquest motiu treballem dia a dia per a la promoció d'un model comunitari d'atenció a la Salut Mental i per a implantar noves accions d'inclusió social que donin resposta a necessitats no cobertes, en col·laboració amb organitzacions i administracions amb objectius comuns.

En la nostra visió compartim el voler ser referents de qualitat amb el que nosaltres denominem “Model Nou Barris” un model consolidat en l’àmbit de la Salut Mental comunitària amb un elevat nivell d’excel·lència en la prestació dels nostres serveis. El treball conjunt, la cooperació, el suport i el recolzament entre totes les entitats de la xarxa de salut , són fonamentals pel major desenvolupament i la consolidació dels nostres professionals i el nostre model.

Volem aconseguir una societat sensibilitzada i conscienciada envers els trastorns mentals garantint la presència social de la problemàtica de la Salut Mental, així com de les alternatives proposades per al seu tractament.

Valors

Els valors que ens regeixen i que compartim són:

 • Vocació de servei públic: l’atenció a la salut mental ha de ser concebuda com un servei de provisió pública, d’accés universal i finançat per el pressupost públic amb l'aportació suficient per a garantir que cap persona afectada per malalties de Salut Mental quedi desatesa.
 • Integració a la comunitat: el model d’atenció a la salut mental ha de ser comunitari i proper al ciutadà, al temps que ha de tenir com a finalitat la integració de les persones amb problemes de Salut Mental.
 • Transversalitat i cooperació: per aconseguir un model d’atenció comunitari, hem de treballar transversalment i en col·laboració amb la resta de serveis i institucions.
 • Ètica i excel·lència tècnica i professional: un bon sistema d’atenció a la salut mental ha vetllar per una qualitat tècnica. En aquest sentit tenim una preocupació permanent per la professionalització i la innovació tècnica, al temps que mantenim el nostre compromís ètic i de responsabilitat en l’exercici de la nostra activitat.
 • Eficàcia i eficiència: volem utilitzar de la millor manera el recursos dels contribuents aplicats a la salut mental i tenir els millors resultats en termes de salut , de recuperació i d'inclusió social de les persones ateses.
 • Compromís: per a desplegar totes les nostres capacitats per tirar endavant allò que se'ns ha confiat tant amb els pacients, com amb l'Administració com amb la societat.
 • Innovació: innovació professional permanent en la implantació de noves accions d’inclusió que donin resposta a necessitats no cobertes, en col·laboració amb organitzacions i administracions amb objectius comuns.

Aquesta missió, visió i valors s'expressen i concreten en la realitat del model assistencial que defensa la nostra Entitat:

El model assistencial i d’atenció a la salut mental i addiccions que defensem dins del model Nou Barris és d’atenció comunitària, territorialitzada i propera al ciutadà, centrada en la persona com a subjecte i inclusiva en el marc del seu entorn familiar, educatiu, laboral i social. Realitzada per equips interdisciplinaris que garanteixin la continuïtat assistencial mitjançant la coordinació i la complementarietat dels seus serveis, treballant de forma transversal amb la resta de sistemes de serveis d’atenció a les persones (salut, benestar, família, educació, inclusió social, ...)

comparteix amb nosaltres

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

LA FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

 • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.