Projecte: Disseny d'un model d'intervenció preventiva per a pacients de Salut Mental en risc de descompensació per la problemàtica de COVID-19

Objetiu del proyecte:

El Programa de Joves dels CSMA Nou Barris de Barcelona ha pres una actitud proactiva d'atenció a l'pacient jove per evitar descompensacions en la seva salut mental, mantenint una atenció intensiva (telefònica i presencial) durant el confinament per COVID-19.

El Programa de Joves ha dissenyat un model d'intervenció preventiva per a pacients de Salut Mental en risc de descompensació per la problemàtica de COVID-19 amb l'objectiu d'aportar una eina necessària als reptes actuals de la Salut Mental, adaptada a la situació creada per COVID-19.

Descripció del proyecte

Es defineixen 3 fases:

 • PRIMERA FASE: Estudiar com es veuen afectats els estils de vida dels pacients atesos en el Programa de Joves dels dos CSMA Nou Barris de Barcelona per l'epidèmia de COVID-19. Estudi quantitatiu en línia.
  Resultat: Identificació d'indicadors de risc i favorables a la Salut Mental dels pacients joves, de manera general i segons segments de població.
 • SEGONA FASE: Elaboració d'un Protocol d'intervenció per atendre els pacients joves en risc, amb models d'intervenció sobre els diferents aspectes que afecten la salut mental i indicadors.
 • TERCERA FASE: Realització d'una intervenció preventiva (via online principalment) que proporcioni als pacients un suport ràpid i efectiu, per atendre els pacients en risc. Inclou avaluació d'indicadors.
  Resultat: Model d'intervenció que pugui ser aplicat de manera continuada en els dos CSMA i que permeti la seva extensió a altres contextos de Salut Mental.

Innovació del projecte

 • Incidir de manera preventiva en aquells aspectes de l'estil de vida favorables i desfavorables més rellevants en el jove i amb incidència en la seva salut mental.
 • Utilitzar mitjans de comunicació en línia, molt utilitzats pels joves i arribar a el jove amb problemes de salut mental de manera precoç
 • Contribuir a la millora dels estils de vida de l'jove que poden afectar la seva salut mental.
 • Aportar una eina d'intervenció útil i eficaç per a la telemedicina i per a l'assistència presencial, exportable a diferents entorns de Salut Mental.
 • Reforçar les xarxes de col·laboració del Programa de Joves amb les entitats de barri, com p. ex. les Taules de Salut, i amb les Àrees Bàsiques de Salut.
 • Possibilitat d'estendre la seva aplicació a mig termini en altres àmbits d'assistència sanitària.

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

L’ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

 • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.