Projecte d’estudi sobre canvis en els estils de vida saludables dels joves durant el confinament pel COVID-19

Objectius

El confinament per la pandèmia COVID-19 ha afectat a la població jove i de manera particular als joves del Districte de Nou Barris, un dels barris més desafavorits de la ciutat de Barcelona.

Per això, volem estudiar els comportaments i estils de vida dels pacients atesos al Programa de Joves dels dos CSMA Nou Barris durant el període de confinament per l’epidèmia del COVID-19 i comparar el seu grau d’afectació amb joves de població general del mateix Districte, en quan a com els joves estan vivint aquesta situació.

Els objectius específics són estudiar, de manera àmplia, les conductes com rutines, activitats a la llar, hàbits d’alimentació, exercici, sedentarisme i ús de pantalles, hàbits de descans, benestar emocional, relacions familiars i hàbits no saludables.

Metodologia

El disseny d'estudi es basa en un qüestionari online de 20 minuts autoadministrat, dirigit a dues mostres de població jove de Nou Barris:

  • Joves d’ambdós sexes de 18 a 28 anys, dels 1000 joves atesos al Programa de Joves dels dos CSMA Nou Barris. N = 150 Joves Marge d'error: ± 7,4%.
  • Mostra mirall (població control de la mateixa franja), representativa de la població dels de joves residents a Nou Barris, no atesos als CSMA. N = 175 Joves no atesos pel Programa de Joves. Marge d'error: ± 7,4%.

L’estudi està ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica de la Unió Catalana d’Hospitals Els joves enquestats subscriuen un document de consentiment informat.

Finalitat

La hipòtesi es que no hi ha diferències en les conductes, hàbits i rutines diàries dels joves atesos al Programa de Joves dels dos CSMA Nou Barris, comparats amb la resta de joves de Nou Barris, gràcies a l’atenció, tractament i suport dels joves atesos al Programa de Joves els ha donat recursos per a suportar el confinament del COVID-19.

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

L’ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

  • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.