Si creus que tens una mala relació amb l’alimentació...

Si un familiar o persona estimada té una conducta poc saludable amb l’alimentació...

És important prevenir els trastorns de la conducta alimentària!

Què són els trastorns de la conducta alimentària?

Els coneguts com trastorns de la conducta alimentària (TCA) són alteracions greus de tipus psicològic que afecten els comportaments relacionats amb l’alimentació i que afecten negativament la salut, les emocions i la capacitat de gestionar la pròpia vida.

La majoria dels trastorns de l'alimentació es caracteritzen per una preocupació sobre el pes, la insatisfacció corporal i el control del menjar, que deriva en conductes alimentàries perilloses que afecten la nutrició adequada.

Sovint els TCA es manifesten en l'adolescència i els primers anys de la vida adulta, encara que poden aparèixer en d’altres edats (més informació: Trastorns Conducta Alimentària).

L’educació per la salut és la millor manera d’evitar les actituds de risc i els comportaments poc saludables

Perquè cal prevenir com més aviat millor?

Alguns adolescents i pre adolescents comencen a fer dietes per canviar el seu aspecte corporal i poden obsessionar-se pel seu físic i desenvolupar conductes alimentàries restrictives. En altres casos, sobretot noies, adopten conductes de control del que mengen com una forma de domini i control de les seves vides.

Internet i les noves tecnologies (Facebook, Instagram...) actuen moltes vegades com estímul per a aquest tipus de conductes, i el que és pitjor, aquests problemes sovint s’amaguen i passen desapercebuts durant temps als ulls de la família.

No totes les conductes poden acabar amb un TCA, però és convenient considerar la necessitat de l’educació en hàbits alimentaris sans i també l’educació en l’acceptació del propi cos sense les distorsions que poden conduir als trastorns de la conducta alimentària.

La prevenció ha de començar com més aviat millor i en tots els àmbits. A més de l’àmbit sanitari són importants l’entorn familiar i escolar, i també els esportius i lúdics i, com no, els mitjans de comunicació. Tota la societat ha de ser responsable per prevenir aquests trastorns.

Com es poden prevenir els trastorns de l’alimentació?

Amb una educació relacionada amb l’estil de vida i els estils d’alimentació que afavoreixin hàbits saludables. Aquesta educació ha de començar des de la infància i cal fer-la al llarg de tota la vida.

L’educació per la salut ha d’acompanyar-se de formació, canvis d’actitud i canvis de conducta.

Per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària hem de considerar diferents factors de protecció tots ells importants com ara:

HÀBITS D’ALIMENTACIÓ SALUDABLES

 • Tots els aliments són bons si es prenen de manera equilibrada. No hi ha aliments bons i dolents, però cal afavorir el consum de fruites verdures i hortalisses.
 • La dieta ha de ser variada per a ser saludable.
 • L’alimentació ha de proporcionar les calories necessàries per a cada individu segons la seva activitat i les seves necessitats.
 • Es recomanen 5 àpats al dia. No s’han de saltar àpats.
 • Mantenir uns horaris de menjar regulars i estables.
 • Evitar utilitzar el menjar o la conducta alimentària com a premi o compensació del malestar.
 • Menjar no és només ingerir aliments sinó que també i sobretot és un acte social i de comunicació.

RELACIÓ AMB EL COS

 • Afavorir l’acceptació del propi físic. Cadascú és únic i pot sentir-se bé amb sí mateix.
 • Contrarestar la pressió social per una estètica “ideal” (noies primes, nois musculats...)
 • Desenvolupar l’esperit crític envers els estereotips de bellesa que apareixen als mitjans de comunicació.
 • Evitar les bromes i els comentaris negatius o pejoratius sobre el pes, el físic o la figura, ja que poden provocar la insatisfacció corporal.

BENESTAR EMOCIONAL

 • Totes les persones tenim valors, qualitats, habilitats i capacitats més enllà de l’aparença i del físic. Cal acceptar a cadascú i cadascuna amb la seva integritat i no de manera parcial només a través del seu físic o l’estètica.
 • Millorar l’autoestima i l’autoconcepte. Evitar avaluar-se a si mateix sempre de manera negativa.
 • Expressar les emocions.
 • Evitar l’autoexigència excessiva i el perfeccionisme extrem, que porten a la insatisfacció amb sí mateix.
 • Acceptar els comentaris dels altres com a suggeriments de millora en lloc de considerar-ho com a defectes.

ACTITUDS I VALORS

 • Valorar la salut com una bé molt apreciat.
 • Estimular la motivació per l’esforç per aconseguir allò que volem.
 • Fixar-se en valors com la lleialtat als amics.
 • Mantenir bones relacions familiars i comunicar-se.
 • Afavorir les relacions interpersonals, la comunicació i la integració.
 • Acceptar tothom als grups. Ajudar a integrar-se als que tenen dificultats.

ESTIMULAR LA VIDA ACTIVA

 • Promoure l’exercici, l’esport i les activitats físiques, que a més de mantenir-se en forma també millora l’autoestima.
 • Participar en activitats socials, culturals o solidàries, per estimular les relacions socials i el desenvolupament de valors.
 • Procurar un bon descans, dormir les hores i fer horaris regulars.

piramide alimentacion saludable

Figura: Piràmide SENC de l’alimentació saludable.

Recursos

Prevenció i detecció dels trastorns de la conducta alimentària:
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/trastorns-conducta-alimentaria/

Què poden fer els pares?:
https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/decaleg-prevencio-dels-trastorns-conducta-alimentaria-podem-fer-pares

Conèixer els trastorns de la conducta alimentària:
https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/trastorns-conducta-alimentaria-tca-coneixer-poder-prevenir

Petits canvis per menjar millor:
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_salu_tothom/Petits-canvis/petits_canvis_la_guia.pdf.

Text escrit per l’equip de professionals de l’Associació Centre Higiene Mental Nou Barris.

Entitat proveïdora:

catsalut
Amb el suport de
ajuntament barcelona

Entitat membre de:

forum salut

 


launio

 

responcat

Entitat acreditada per:

forum salut

launio

iso9001Compromesos amb la Qualitat

LA FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

 • Està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat.